Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์

9.18
Hunter x Hunter (2011)
106

เรื่องย่อ

ฮันเตอร์ ชื่อเรียกของเหล่ามนุษย์ที่มีความสามารถพิเศษในการใช้อนุภาพของเน็นและเอ็น เทียบเคียงกับโลกความจริงนั้นสามารถแปลงความสามารถในความคิดให้กลายมาเป็น อำนาจจริงในรูปแบบนามธรรมและจิตใจ ความนึกคิดให้กลายเป็นของจริงขึ้นมาได้ โลกแห่งนี้มีสมาคมลับที่เรียกกันว่า ฮันเตอร์ฮันเตอร์ เพื่อปกครองเหล่า นักรบฮันเตอร์ และมอบหมายภารกิจในการกำจัดหัวโขมยและอาชญากรรมต่าง และจัดการคัดเลือกเหล่า ฮันเตอร์หน้าใหม่ทุกปี โดย กอร์น เด็กหนุ่ม 10 ขวบ อาศัยอยู่กับ น้าสาวชื่อ มิโตะ และคุณยาย อาศัยในเกาะปลาวาฬ ซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ ที่ชาวประมงอาศัยอยู่กัน โดยกอร์น ได้รับรู้เพียงว่า พ่อและแม่ของเขาเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ โดยการปิดบังของน้าและคุณยาย แต่ทว่าวันหนึ่งกอร์นได้เข้าไปในป่าและถูกหมีจิ้งจอกแม่ลูกอ่อนทำร้าย ขณะที่เข้าตาจนนั้น ฮันเตอร์ไคท์ ได้เข้ามาช่วยชีวิตไว้ และไคท์ได้เล่าให้กอร์นฟังว่า พ่อของกอร์นนั้นยังไม่ตาย แต่กลับกัน พ่อของกอร์นยังเป็นฮันเตอร์ระดับ 3 ดาวชั้นแนวหน้า และก็เป็นอาจารย์ของเขาด้วย เมื่อกอร์นได้ฟังและรู้ว่าพ่อของเขายังมีชีวิตอยู่ เขาจึงตัดสินใจที่จะออกตามหาพ่อ โดยสิ่งแรกที่เขาตัดสินใจจะทำคือ ต้องเข้าสอบนฮันเตอร์ให้ได้ Hunter x Hunter

Anidb, ดูเรื่องอื่นๆ

พากย์ไทย

148
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 1
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 2
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 3
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 4
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 5
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 6
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 7
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 8
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 9
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 10
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 11
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 12
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 13
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 14
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 15
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 16
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 17
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 18
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 19
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 20
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 21
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 22
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 23
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 24
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 25
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 26
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 27
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 28
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 29
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 30
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 31
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 32
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 33
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 34
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 35
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 36
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 37
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 38
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 39
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 40
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 41
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 42
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 43
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 44
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 45
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 46
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 47
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 48
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 49
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 50
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 51
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 52
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 53
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 54
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 55
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 56
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 57
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 58
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 59
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 60
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 61
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 62
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 63
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 64
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 65
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 66
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 67
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 68
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 69
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 70
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 71
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 72
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 73
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 74
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 75
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 76
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 77
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 78
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 79
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 80
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 81
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 82
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 83
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 84
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 85
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 86
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 87
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 88
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 89
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 90
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 91
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 92
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 93
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 94
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 95
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 96
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 97
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 98
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 99
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 100
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 101
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 102
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 103
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 104
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 105
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 106
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 107
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 108
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 109
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 110
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 111
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 112
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 113
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 114
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 115
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 116
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 117
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 118
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 119
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 120
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 121
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 122
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 123
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 124
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 125
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 126
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 127
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 128
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 129
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 130
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 131
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 132
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 133
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 134
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 135
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 136
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 137
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 138
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 139
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 140
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 141
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 142
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 143
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 144
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 145
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 146
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 147
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 148

อนิเมะแนะนำ

Luminous Witches (Renmei Kuugun Koukuu Mahou Ongakutai) ซับไทย

3.61 |

Tokyo Ghoul ผีปอบโตเกียว ภาค1

5.56 |

Golden Boy โกลเด้นบอย

7.51 |

ShimoSeka ในวันที่โลกนี้ไม่มีเรื่องลามก ภาค1

7 |